Thành Vương Xá - The City of Rajgir - Rajgir - Ấn Độ

Rajgir, Bihar, Ấn Độ

Thành Vương Xá - The City of Rajgir - Rajgir - Ấn Độ

Thành Vương Xá là một khu vực nổi tiếng trong quận Nalanda thuộc bang Bihar của Ấn Độ. Nơi đây cách viện đại học Nalanda khoảng 15 km. Thành Vương Xá (trong tiếng Ấn là Rajagriha) là ngôi thành cổ nhất ở Ấn Độ.


Theo tập Ràmàyana, thành này do vua Vasu lập ra và đặt tên là Vasumati. Ðến đời Đức Phật, được gọi là Vương Xá vì có rất nhiều cung điện được xây dựng tại đây. Thành này nổi tiếng khắp Ấn Ðộ vì là kinh đô xứ Ma-kiệt-đà. Theo ngài Buddhaghosa (Phật Âm) thành này có đến 32 cửa chính và 64 cửa phụ. Sau khi Vua A-xà-thế (Ajatasatru) xây thành Pàtaliputra bên bờ sông Hằng (hiện còn một vài di tích tại Patna, thủ phủ của tỉnh Bihar) thì thành Vương Xá mất dần địa vị quan trọng. Tương truyền, Ðức Phật đã đến thành Vương Xá nhiều lần. Trước khi đắc đạo, Đức Phật có đến khất thực xung quanh thành. Ðược biết ngài là Thái tử của dòng Thích Ca, vua Tần Bà Sa La (Bimbisara) đã yết kiến ngài và ngài đã hứa sau khi đắc đạo sẽ trở về giáo hóa cho nhà vua. Ðức Phật thường ở nhiều nơi trong thành này. Chỗ Ngài thích nhất là núi Linh Thứu (Gridharakuta) hoặc ở Trúc Lâm tịnh xá (Trúc Lâm Tịnh Xá) do vua Tần Bà Sa La cúng dường.

Đánh giá bài viết


0 đánh giá, điểm trung bình 0
Bạn đã đánh giá bài viết này.
Hotline 1800.8054

So sánh sản phẩm (0)